Lyhyt elämäkerta

Veli-Pekka Lehtola on äitinsä puolelta saamelainen ja isän puolelta suomalainen. Hän luki ylioppilaaksi Ivalon lukiosta vuonna 1977 ja opiskeli Oulun yliopistossa pääaineena kirjallisuus. Pro gradu -työ käsitteli Samuli Paulaharjun novelleja ja hän valmistui maisteriksi 1985.

Sen jälkeen Lehtola opiskeli vuoden uskontotiedettä Helsingin yliopistossa samalla kun oli free lancer -toimittajana. Vuosina 1986-1988 hän toimi Kaustisen kulttuurisihteerinä Keski-Pohjanmaalla ja vuodet 1988-90 opettajana Inarin opistolla. Vuoden 1991 hän oli Oulunsalo-lehden päätoimittaja. Hän toimi myös freelancer -toimittajana ennen palaamistaan yliopistolle.

Ensimmäisen teoksensa Saamelainen evakko (City-Sámit) Lehtola julkaisi vuonna 1994, jolloin ilmestyi myös elämäkerta K. M. Walleniuksesta (Kustannus-Pohjoinen). Viimeksi mainitusta tuli myös hänen lisensiaatintyönsä. Tohtoriksi Lehtola väitteli kirjallaan Rajamaan identiteetti vuonna 1997, jolloin ilmestyi myös kaksi muuta teosta.

Tuoreelle tohtorille tarjoutui vuonna 1998 töitä yliopistolta uudessa Saamen ja muiden pohjoisten kulttuurien yliassistentin virasta. Se muuttui 2004 saamelaisen kulttuurin professorin määräaikaiseksi ja vuonna 2005 päätoimiseksi viraksi. Työnsä puitteissa, mutta myös vapaa-aikoinaan Lehtola on innokkaasti matkustellut ennen kaikkea Euroopassa, mutta myös Amerikan mantereella.

Kuva: Teuvo Lehtola 

 

Entiset elävät meissä

Saamelaisten historia vähemmistönä ja alkuperäiskansana houkuttaa usein suoraviivaisiin tulkintoihin alistetusta kansasta. Tätä tukevat monet kehityskulut, mutta voiko historiasta puhua myös muuten kuin kolonialismin valossa?

Lue lisää...

Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide

Päivitetty versio saamelaistietouden yleisteoksesta!

Avaa kirja...

Lue lisää… 

Saamelaiset suomalaiset

Suurteos Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896 - 1963 (SKS)

Kanava-palkinnon ehdokkaana. Vuoden tiedekirja -kunniamaininta, lue perustelut. Vuoden historiateos -kunniamaininta, ks. tiedote.

LUE TEOS...

Saamelaiset suomalaiset

Saamelaiskiista

Saamelaisten itsehallinnon kehittyminen on herättänyt vastustusta. Mistä kiistassa on kyse? Lue lisää…

Vuoden tiedekirja -ehdokas ks. tiedote. Kanava-palkinnon ehdokkaana. Ks. plakaatti.

LUE TEOS...

Wallenius

Wallenius kirjailijakenraali K. M. Walleniuksen elämä ja tuotanto (1994)

Toinen painos nettiversiona!

LUE LISÄÄ...

 

© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2022  

Lea Virolainen & Lucci