Nickul - rauhan mies, rauhan kansa

 

Nickul rauhan mies rauhan kansa

Karl Nickul oli pasifisti jo 1920-luvulla - aseistakieltäytyjä, joka istui vankilassa ajaessaan läpi ns. omantunnonlakia. Hän oli pitkäaikainen rauhanliikkeen mies, jonka toiminta sivusi niin "rettelöitsijä" Arndt Pekurista kuin Suomen rauhanliikkeen isää, Felix Iverseniä.

Maanmittarina Petsamossa 1930-luvulla Nickul tutustui kolttasaamelaiseen kansaan, joka vastasi hänen ihanteitaan rauhasta ja luonnonelämästä. Ystävyys kolttien johtohahmoon, Jaakko Sverloffiin, tutustutti Nickulin läheisesti vieraanvaraiseen, mutta syrjittyyn väestöön Suomen "uudessa siirtomaassa", idän ja lännen välillä.

Sotien jälkeen Nickul oli näkijänä ja vaikuttajana kaikissa Suomen saamelaiskulttuurin käännekohdissa: evakkoajan vaikeuksissa, kolttien uudelleen asuttamisessa, saamelaisaktivismin ensimmäisessä aallossa

 

 

 

 

 

 

Otteita teoksen saamista kritiikeistä

"Veli-Pekka Lehtola on jälleen tehnyt poikkeuksellisen hyvän henkilöhistorian, elävän ja kiinnostavan. Hän valottaa Karl Voldemar Nickulin henkilöä ja toimintaa monipuolisesti ja niin, että lukija pystyy hahmottamaan myös sen, mikä tiettyyn kehitysvaiheeseen on johtanut."
Tellervo Hoppula, Pohjolan Sanomat

"Kiinteä kokonaisuus, jonka kautta lukijalle hahmottuu selvästi se vuorovaikutus, joka on ollut edellytyksenä mittavalle saamelaiskulttuuria koskevalle työlle… Lehtola käsittelee Nickulin kautta sellaista kenttätyöhön liittyvää problematiikkaa, joka on ajankohtainen ja ensiarvoisen tärkeä… Teos on merkittävä siinäkin mielessä, että se herättää kysymyksiä tämän päivän vastavuoroisuudesta… Veli-Pekka Lehtolan teos täyttää hienolla tavalla tehtävänsä."
Anneli Meriläinen, Lapin Kansa

"Käteen sopiva, juohevasti kirjoitettu ja kuvaliittein varustettu teos on samalla kertomus saamelaisista ja saamelaisliikkeestä."
Maija Aalto, Kansan Tahto

"Kaiken kaikkiaan Lehtolan teos kansalaisaktivisti Karl Nickulin elämästä on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä."
Maria Lähteenmäki, Kaleva

 

< TAKAISIN© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2021  

Lea Virolainen & Lucci