Saamelaiset - historia, yhteiskunta, taide

 

Saamelaiset historia yhteiskunta taide

Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide kuvaa voimakkaassa murroksessa olevaa kulttuuria. Perinnettä yhdistetään ja sulatetaan uuden ajan vaikutteisiin ja näkemyksiin. Uusia osallistumisen muotoja on syntynyt nopeasti: uusi saamelaispolitiikka, tiedonvälitys ja saamelaistaide. Vaikutteiden ottaminen ei ole saamelaisille uutta. Luontevaan kehitykseen kuuluu perinteen ja nykyajan välinen vuoropuhelu.

Teos käy pääpiirteissään läpi saamelaisten historian, valottaa saamelaisen yhteiskunnan tärkeimpiä kehityskulkuja ja instituutioita sekä piirtää monipuolisen kuvan saamelaistaiteista – niin kirjallisuudesta, musiikista, kuvataiteista kuin elokuvastakin.

Kirja ilmestyi vuonna 1997 suomeksi ja on julkaistu myös englanniksi (2002 ja 2004). Vaikka sen kirjoittamisesta on kulunut jo runsaat 15 vuotta, sen antamat tulkinnat ja yleiskuva ovat pääpiirteissään edelleen ajankohtaisia.

 

 

 

 

 

 

 

Sisällysluettelo:

 • Monikasvoinen Saamenmaa
  Rajoin rikottu kansa - Myytit ja todellisuus - Puvun kieli - Kieli, todellisuuden kartta
 • Saamelaisten historian käännekohtia
  Fennoskandian asuttaminen - Saamelaisten alkuperän ongelmia - Saamelaisalue laajimmillaan - Metsäsaamelaisuudesta poronhoitoon - Valtioiden tunkeutuminen Saamenmaahan - Uudisasutus ja saamelaiset - Erityisoikeuksista rajojen sulkemiseen - Lapinkylistä pohjoismaiseen yhteiskuntaan - Norjalaistamispolitiikan alkeet - Saamenmaan herääminen - Sota-aika käännekohtana
 • Osana modernia yhteiskuntaa
  Muuttuva Saamenmaa ja saamelaisliike - "Saamelaisrenessanssista" Altaan - Taistelu Altasta - Saamelaiset organisaatiot yli valtiorajojen - Saamelaisten hallinto tänään - Saamelaisten oikeudet - Saamen kielilait - Tiedotusvälineet
 • Saamelaistaide uuden ja vanhan rajoilla
  Kirjallisuus ja nykyaika - Saamelaismusiikki perinteen ja estradin välimaastossa - Laulelmasta etnoon - Mari Boinesta Wimmeen - Saamelainen kuvataide - Mytologiaa ja nykypäivää - Teatteri ja elokuva

Kirjallisuutta

 

Otteita kritiikeistä:

"Lehtola on laatinut ensimmäisen yleisesityksen saamelaisuudesta, näyttävän, kuvitetun laitoksen… Oppikirjasta Lehtolan teos yhä käy, vaikka aihe laajenikin alkuperäisestä suunnitelmasta… Lehtola on halunnut kirjoittaa oman teoksensa nimenomaan Suomessa asuvalle lukijalle, mutta näkökulma avautuu siitä huolimatta koko saamelaisalueelle."
Seija Lappalainen, Lapin Kansa

"Toivoisi, että virkamiehet, jotka ovat tekemisissä saamelaisasioiden kanssa, tutustuisivat Lehtolan teokseen. Se on eräänlainen saamelaisten yhteiskuntaoppi, josta voi selvittää eri organisaatioiden historian ja merkityksen. Saamelaisalueella työskenteleville opettajille ja saamelaisista kirjoittaville toimittajille Lehtolan teokseen tutustuminen on välttämätöntä. .. Myös erinomaisesti valittu kuvitus toimii ikään kuin tekstinä.
Hanna Snellman, Kaleva

 

< TAKAISIN© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2021  

Lea Virolainen & Lucci