Visuaaliset julkaisut

Käsikirjoittaja ja työryhmän jäsen Saamelaismuseo Siidan uudessa päänäyttelyssä Enâmeh láá mii párnááh - Nämä maat ovat lapsiamme, joka avattiin kesäkuussa 2022.

Kuraattori Saamelaismuseo Siidan vaihtuvassa näyttelyssä Oainnus - näkymiä saamelaiseen kuvataiteeseen 3.6.2022 - 15.1.2022.

Johan Nuorgam - saamelaisten kulttuurilähettiläs. Johan Nuorgam - Sámi gáskkusteaddji. Johan Nuorgam - Sámi Cultural Broker. Käsikirjoitus Saamelaismuseo Siidan näyttelyyn 27.3. 2018 - 6.1. 2019. 

Birit-Anni Pieski. Henkilökuva Mikkelin Päämajamuseon näyttelyssä "Jos se olisin ollut minä" 2.5.2017–1.4.2018.

Govadas. Dála dáidda. Saamelaista nykytaidetta. CD-rom. Saamelaistaiteen tuki ry ja Edita 1998.

Olbmo dolggit. Ihmisen sulat. Tv-dokumentti saamelaisesta nykytaiteesta. TV 2 (Finland) ja NRK (Nor¬ge). 1996.

Sámi dáidda dálan. Oahpahusmateriala (80 s.) ja diat. Sámi dáidaga doarjasearvi. Anár 1996.

Biekka eallin. Tuulen elämä. Multivisio saamelaistaiteesta ja -taiteilijoista. Sámi dáidaga doarja-searvi, Anár 1995.© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2023  

Lea Virolainen & Lucci