TIETOA SAAMELAISISTA
Alkuperäiskansojen tiedotuskeskuksen sivut gáldu.org - Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples (kirjoittanut Veli-Pekka Lehtola 1997):
Yleistä tietoa
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=25&vuolitsladja=11&giella1=spa
Saamen kielestä:
http://www.galdu.org/web/index.php?bajitsladja=49&bajitvsladja=75&giella1=spa
Taiteista:
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=25&vuolitsladja=11&vuolitvuolitsladja=6&giella1=spa

SUOMEN SAAMELAISTEN LINKKEJÄ

Giellagas-instituutti
http://www.oulu.fi/giellagas/

YLE Sápmi (Saamelaisradio)
http://yle.fi/sapmi/
Linkkejä muista saamelaisradioista, saamelaisista, historiasta, taiteista ja instituutioista:
http://yle.fi/sapmi/buotlaganat/2010/06/likkat_1778732.html

Siida - saamelaisten kansallismuseo
http://www.siida.fi/sisalto/saamelaismuseo

Sámediggi - Saamelaiskäräjät
http://www.samediggi.fi/
Tietoa saamelaiskulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta ym.
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=105&Itemid=104

Saamelaisalueen koulutuskeskus
http://www.sogsakk.fi/

Sámi Duodji - saamelaista käsityötä
http://www.samiduodji.com/

Kustannus-Puntsi
http://www.veli-pekkalehtola.fi

Inarinsaamelaisista ks.
http://www.samimuseum.fi/anaras/index.html

Kolttasaamelaiset
http://oddaz.saaminuett.fi/

Skábmagovat - Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali
http://www.skabmagovat.fi/800sa.html
  

The Sámi People – Traditions in Transition (Kustannus-Puntsi – Alaska University Press)

Read more...

Muitaleaddjiid maŋisboahttit (Giellagas-instituhtta)
Nuorra idealisttaid joavku vuodduđii Beaivváš Sámi Teáhtera 1980-logu álggus. 

Lasi / More...

   
Saamelaiset suomalaiset

Die Sámi – Traditionen im Wandel

Lese mehr...

 

 

© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2024  

Lea Virolainen & Lucci