Julkaisut
Veli-Pekka Lehtola

2022

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2022: Entiset elävät meissä. Saamelaisten historiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtola, Veli-Pekka 2022: Kuin kirjan sankariksi luotu. Ukkini tosi & tarina. Oulu: Kustannus-Puntsi.

Visuaaliset julkaisut

Käsikirjoittaja ja työryhmän jäsen Saamelaismuseo Siidan uudessa päänäyttelyssä Enâmeh láá mii párnááh - Nämä maat ovat lapsiamme, joka avattiin kesäkuussa 2022.

Kuraattori Saamelaismuseo Siidan vaihtuvassa näyttelyssä Oainnus - näkymiä saamelaiseen kuvataiteeseen 3.6.2022 - 15.1.2023.

Tieteelliset artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2022: Driving around with aunt Máret. Historical consciousness of the Sámi in transition. The Sámi World. Ed. by Sanna Valkonen, Áile Aikio, Saara Alakorva, and Sigga-Marja Magga. Abingdon: Routledge, 479-493.

Helander, Hanna - Lehtola, Veli-Pekka 2022: Trickster Blurring Expectations and Values of Sámi Community. Author Jovnna-Ánde Vest reshaping Sámi muittašangirjjálašvuohta (reminiscence literature)The Sámi World. Eds. S. Valkonen, Á. Aikio, S. Alakorva, & S-M. Magga.  Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003025511

Jouste, Marko – Lehtola, Veli-Pekka – Sonja Tanhua – Markus Juutinen 2022: Jääkk Sverloff johtajana ja kulttuuritulkkina. Kolttasaamelaisten historian käänteitä 1900-luvulla. Kolonialismi Suomen rajaseudulla. Toim. Rinna Kullaa - Janne Lahti - Sami Lakomäki. Helsinki: Gaudeamus, 97-116.

Korhonen, Kuisma - Lehtola, Veli-Pekka 2022: Transmediality and Multimodality in the Artistic Work of Nils-Aslak Valkeapää. Shaping the North Through Multimodal and Intermedial Interaction. Ed. by J. P. Alaraunio, Tiina Räisänen, Jarkko Toikkanen, and Riikka Tumelius. Cham: Springer / Palgrave Macmillan, 187-211.

Nykänen, Tapio – Lehtola, Veli-Pekka – Vinkka, Birgitta 2022: Civil Disobedience and Artistic Protests – The Áltá and Deatnu Disputes and the Development of Sámi Resistance. Civil Disobedience from Nepal to Norway – Traditions, Extensions, and Civility. Ed. by Tapio Nykänen, Tiina Seppälä, and Petri Koikkalainen. Abingdon: Routledge.

Muut artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2022: Sukupolvien maisemat. Sohkabuolvváid duovdagat. Risteyksissä. Piispa Jukka Keskitalo 60 vuotta. Helsinki: Kirjapaja.

Junka-Aikio, Laura - Lehtola, Veli-Pekka 2022: Saamelaiskäräjälain muutos tarjoaa mahdollisuuden konfliktin liennyttämiseen. Lukijan mielipide. Helsingin Sanomat 12.11.

2021

Tieteelliset artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2021: "Our Histories" in the Photographs of Others. Sámi Approaches to Archival Materials. Adjusting the Lens. Indigenous Activism, Colonial Legacies, and Photogaphic Heritage. Ed. by Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen. University of British Columbia Press, 143-166.

Lehtola, Veli-Pekka 2021: Contested Sámi Histories in Finland. Sámi Research in Transition. Knowledge, Politics and Social Change. Ed. by Laura Junka-Aikio, Jukka Nyyssönen and Veli-Pekka Lehtola. Abingdon – New York: Routledge, 51-70.

Junka-Aikio, Laura, Nyyssönen, Jukka and Lehtola, Veli-Pekka 2021: Sámi Research in Transition – An Introduction. Sámi Research in Transition. Knowledge, Politics and Social Change. Ed. by Laura Junka-Aikio, Jukka Nyyssönen and Veli-Pekka Lehtola. Abingdon – New York: Routledge, 1-16.

Veli-Pekka Lehtola 2021: Samuli Paulaharju - Viaggio nel lato notturno dell´uomo. Postfazione. - Paulaharju, Samuli: Tundra notturna. Traduzione e cure di Marcello Ganassini. Viterbo: Vocifuoriscena.

Olthuis, Marja-Liisa - Lehtola, Veli-Pekka 2021: Esipuhe. Dutkansearvvi dieđalaš áigečálá, Volume 5, Issue 1, 1-3. 

2020

Veli-Pekka Lehtola 2020: Sámi servodat riđuid siste. Ládjogáhpir, máttaráhkuid gábagahpir. The Ládjogahpir, The Foremothers´ Hat of Pride. Doaimm. Eeva-Kristiina Harlin ja Outi Pieski. Kárášjohka: Davvi Girji, 93-102.

Lehtola, Veli-Pekka 2020: Reconstructing Saami Culture in Post-War Finland. Reconstructing Minds and Landscapes. Silent Post-War Memory in the Margins of History. Ed. by Marja Tuominen, T. G. Ashplant and Tiina Harjumaa. Abingdon: Routledge.

Veli-Pekka Lehtola 2020: Sámi Society in Turbulence. Ládjogáhpir, máttaráhkuid gábagahpir. The Ládjogahpir, The Foremothers´ Hat of Pride. Ed. by Eeva-Kristiina Harlin and Outi Pieski. Kárášjohka: Davvi Girji, 93-102.

2019

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2019: Surviving the Upheaval of Arctic War. Evacuation and Return of the Sámi People in Sápmi and Finland During and After the Second World War. Inari: Puntsi Publisher.

Lehtola, Veli-Pekka 2019: Tunturin taika, korpien kirot. Vanhempi Lapin kirjallisuus 1901-1963. Rovaniemi: Väyläkirjat.

Visuaaliset julkaisut

Johan Nuorgam - saamelaisten kulttuurilähettiläs. Johan Nuorgam - Sámi gáskkusteaddji. Johan Nuorgam - Sámi Cultural Broker. Käsikirjoitus Saamelaismuseo Siidan näyttelyyn 27.3. 2018 - 6.1. 2019.

Tieteelliset artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka (2019). Johan Nuorgam: Sámi Squanto and cultural broker. Nordisk Museologi Vol 27 No 3: From Lappology to Sámi Museology, 77-95. Read the article...

Veli-Pekka Lehtola 2019: Evasive strategies of defiance – everyday resistance histories among the Sámi. Knowing from the Indigenous North. Sámi Approaches to History, Politics and Belonging. Eds. Thomas Hylland Eriksen, Sanna Valkonen & Jarno Valkonen. Abingdon: Routledge.

Lehtola, Veli-Pekka (2019): Kaipaukseni maa – Petsamo suomalaisessa kirjallisuudessa. Murtunut unelma Petsamosta, Toim. Tuomo Korteniemi. Rovaniemi: Väyläkirjat.

Eeva-Kristiina Harlin - Veli-Pekka Lehtola (2019). Skolt Sámi Heritage, Toivo Immanuel Itkonen (1891-1968), and the Sámi Collections at the National Museum of Finland. Nordisk Museologi Vol 27 No 3: From Lappology to Sámi Museology, 45-60. Lue artikkeli...

Veli-Pekka Lehtola 2019: "Lappalainen on kaukaa ovela ja laskelmallinen." Saamelaisten arkipäivän vastarinta E. N. Mannisen teoksissa. Hiljainen vastarinta. Toim. Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola. Tampere: Tampere University Press, 81-108. Lue artikkeli...

Veli-Pekka Lehtola - Outi Autti 2019: Jurnutuksen käsikirja. Hiljainen vastarinta. Toim. Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola. Tampere: Tampere University Press, 7-26. Lue artikkeli...

Bjørg Evjen - Veli-Pekka Lehtola 2019: Mo birget soađis (How to cope with War) - Strategies of Sámi resilience during the German influence. Adaptation and resistance in Sámi relations to Germans in wartime Sámi, Norway and Finland 1940-1944. Scandinavian Journal of History. DOI: 10.1080/03468755.2019.1607774. Read the article...

2018

Tieteelliset artikkelit

Veli-Pekka Lehtola 2018: “The Soul Should Have Been Brought along.” The Settlement of Skolt Sami to Inari in 1945–1949. Journal of Northern Studies, Vol. 12, No. 1, 53-72.

Lehtola, Veli-Pekka 2018: Our histories in the photographs of the others. Sámi approaches to visual materials in archives. Journal of Aesthetics & Culture, VOL. 10, 1431501, see https://doi.org/10.1080/20004214.2018.1431501. Read the article...

Lehtola, Veli-Pekka 2018: "Sielun olisi pitänyt ehtiä mukaan..." Jälleenrakennettu Saamenmaa. Lappi palaa sodasta. Mielen hiljainen jälleenrakennus. Toim. Marja Tuominen ja Mervi Löfgren. Vastapaino, 259-282.

Visuaaliset julkaisut

Näyttelykäsikirjoitus "Johan Nuorgam - saamelaisten kulttuurilähettiläs. Johan Nuorgam - Sámi gáskkusteaddji. Johan Nuorgam - Sámi Cultural Broker" Saamelaismuseo Siidassa 27.3. 2018 - 31.3. 2019.

Muut artikkelit

Veli-Pekka Lehtola 2018: Heittiö, lurjus, hiippari, kanalja - senkin häpeämätön satiiri, kukko, obseeni, roikale! Harri Mantila suomalaisen kioskikirjallisuuden uranuurtajanalkuna. Kuinka mahottomasti sää tekkiit. Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Sisko Brunni, Niina Kunnas. Santeri Palviainen ja Jari Sivonen. Oulu: Oulun yliopisto, 569-579. Lue artikkeli...

2017

Tieteelliset artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Vanishing Lapps, progress in action. Finnish lappology and representations of the Sámi in publicity in the early 20th century. The Sámi: Some Aspects of Nordic Research, ed. by Jukka Nyyssönen. Arctic and North 2, 83-102. DOI:10.17238/issn2221-2698.2017.27.94. See https://narfu.ru/upload/iblock/ffe/06_Lehtola.pdf.

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Meidän historiat muiden ottamissa kuvissa. Saamelaisia näkökulmia arkistojen valokuviin. Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja. Toim. Hannaleena Hieta, Aila Nieminen, Maija Mäki, Katriina Siivonen ja Timo J. Virtanen. Helsinki: Ethnos – Suomen kansatieteilijöiden yhdistys, 33-67.

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Suomen saamelaisten monet historiat. Esseitä itsenäisen Suomen tarinasta. Helsinki: Kansallismuseo, 17-21.

Лехтола Вели-Пекка 2017: Исчезающие саамы, прогресс в действии: финская лаппология и представления о саамах в обществе в начале XX в. Арктика и Север. 2017. № 27. DOI статьи: 10.17238/issn2221-2698.2017.27.94. статье

Veli-Pekka Lehtola 2017: A Számi identitás színpadra vitele. A Beaivvaš Számi színház tükrén keresztül. Szerencsefia – kortársszámidrámák. Ed. by Johanna Domokos. Budapest: Napkút Kiadó, 127-150.

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Juho Koskimaa – lahjakas Lapin kirjailija ja hänen tragediansa. Ultima Thule. Taidetta ja tarinoita antiikista pohjan perille. Juhlakirja Tuija Hautala-Hirviojalle hänen täyttäessään 60 vuotta. Toim. Jonna Katajamäki, Hilkka Liikkanen, Maija Mäkikalli ja Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapland University Press, 164-174.

Aalto, Sirpa – Lehtola, Veli-Pekka 2018: The Sámi (finnar) representations reflecting the multi-ethnic North of the saga literature. Journal of Northern Studies 2/2017.

Nyyssönen, Jukka – Lehtola, Veli-Pekka 2017: Introduction. From depictions of race to revitalizing a people: aspects of research on the Sámi in Finland and Norway. The Sámi: Some Aspects of Nordic Research, ed. by Jukka Nyyssönen. Arctic and North 2, 50-62. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2017.27.58. See https://narfu.ru/upload/iblock/18c/04_Nyyssonen_Lehtola.pdf

Valkonen, Sanna – Valkonen, Jarno – Veli-Pekka Lehtola 2017: An Ontological Politics of and for the Sámi Cultural Heritage. Reflections on Belonging to the Sámi Community and Land. Indigenous Peoples´ Cultural Heritage: Rights, Debates and Challenges. Eds. Alexander Xanthaki, Sanna Valkonen, Leena Heinimäki and Piia Nuorgam. Leiden – Boston: Brill Nijhoff.

Visuaaliset julkaisut

Henkilökuva "Birit-Anni Pieski" osana Mikkelin Päämajamuseon näyttelyä "Jos se olisin ollut minä" 2.5.2017–1.4.2018.

Muut artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Marja Helander och nostalgi inför framtiden. Avtryck från ovanlandet. Contemporary Art from Sápmi. Umeå: Bildmuseet, 28-31.

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Marja Helander and the nostalgia of future. Avtryck från ovanlandet. Contemporary Art from Sápmi. Umeå: Bildmuseet, 108-111.

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Asla Kangasniemi – Inarin MacLean. Lapillinen 44 / 2, 12-15. Lue artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Kulturelt forfall eller utvikling? Samepolitikk sett med lappologenes øyne. Sámis 23: Norsk spesialnummir, 35-39.

Lehtola, Veli-Pekka 2017: Väite porosaamelaisista laittomina maahanmuuttajina on vääristelevä. Fáktalávvu 21.11.2017.

2016

Tieteelliset artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. Redaktörer Daniel Lindmark & Olle Sundström. Skellefteå: Artos & Norma, pp. 1083-1116. Read the article...

Lehtola, Veli-Pekka 2016: "... inte som någon nådegåva utan för att samerna ärligen har förtjänat det." Samerna som politiska aktörer i det efterkrigstida Finland. Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Red. Mats Wickström och Charlotta Wolff. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 236-270.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Itkonen, T.I. Encyclopedia of The Barents Region. Volume I. Editor-in-chief Mats-Olov Olsson. Oslo: Pax forlag, 328-329.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Dego livččen oaidnán iežan. Sámi girjjálašvuohta ođđa jahkeduháhis. Sámis 21/2016, 33-37.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: The construction of ethnicity in exhibition in Sámi museums. (Review: Nika Potinkara 2015: Etnisyyden rakentuminen saamelaismuseoiden näyttelyissä.) Ethnologia Fennica 43, 90-93

Muut artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Kultuvrra goarráneapmi vai bargu boahttevuođa ovdii? Sámepolitihkka lappologaid čálmmiiguin. Sámis – Sámi čálákultuvrralaš áigečálá 22: Tråande 1917-2017, 30-35.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Kuoleman ja elämän rintamat. Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen. Helsinki: SKS, 193-201.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Maailmankansalainen Nils-Aslak Valkeapää. Pirta 1-2, 18-19.

Lehtola, Veli-Pekka 2016:  Nickul, Karl. Encyclopedia of The Barents Region. Volume II. Editor-in-chief Mats-Olov Olsson. Oslo: Pax forlag, 155-156.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Nuoran-Juhanin ruokavankeus ja muita Teuvo Lehtolan muistoja Reisivuonon valtatiestä. Inarilainen 5.10. 2016.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Petsamo – suomalaisten ”Eldorado”. Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen. Helsinki: SKS.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Saamelaiset ja sota. Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen. Helsinki: SKS, 208-209.

Lehtola, Veli-Pekka 2016: Valkeapää, Nils-Aslak. Encyclopedia of The Barents Region. Volume II. Editor-in-chief Mats-Olov Olsson. Oslo: Pax forlag, 459.

Lehtola, Veli-Pekka 2016:  Wallenius, K.M. Encyclopedia of The Barents Region. Volume II. Editor-in-chief Mats-Olov Olsson. Oslo: Pax forlag, 493-494.

2015

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2015: Saamelaiskiista - sortaako Suomi alkuperäiskansaansa. Helsinki: Into-kustannus.

Tieteelliset artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2015: Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2, pp. 22–36. Read...

Lehtola, Veli-Pekka 2015: Second world war as a trigger for transcultural changes among Sámi people in Finland, Acta Borealia, 32:2, 125-147, DOI:10.1080/08003831.2015.1089673. Read the article...

Lehtola, Veli-Pekka 2015: Sámi Literature in Turbulence. Singularités, pluralités. Identités linguistiques et littéraired en Finlande. Réunis par Martin Carayol et Rea Peltola. Caen: Presses universitaires de Caen.

Lehtola, Veli-Pekka – Korhonen, Kuisma – Alenius, Kari – Mantila, Harri 2015: Approaches to Transcultural Encounters. Transcultural Encounters. Eds. Kari Alenius – Veli-Pekka Lehtola. Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 5-13.

Länsman, Anni-Siiri – Lehtola, Veli-Pekka 2015: Global Trends, Local Contradictions. Challenges of Transnational Sámi Politics in 2000s. Transcultural Encounters. Eds. Kari Alenius – Veli-Pekka Lehtola. Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 79-94. Read...

Muut artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2015: Populismi uhkaa saamelaisten asemaa. Vihreä Lanka n:o 17, 2015.

Lehtola, Veli-Pekka – Valkonen, Jarno 2015: Saamelaisia ei kuunnella lainvalmistelussa riittävästi. Vieraskynä. Helsingin Sanomat 27.4.

Lehtola, Veli-Pekka – Lehtola, Jorma 2015: Saamelainen taide 2000-luvulla. Teoksessa Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Päivitetty laitos. Inari: Kustannus-Puntsi.

Länsman, Anni-Siiri – Lehtola, Veli-Pekka 2015: Saamelainen yhteiskunta 2000-luvulla. Teoksessa Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide. Päivitetty laitos. Inari: Kustannus-Puntsi.

2014

Lehtola, Veli-Pekka 2014: Katekeettakouluista kansakouluihin – saamelaisten kouluhistoraa 1900-luvun alkupuolella. Teoksessa P. Keskitalo, V-P. Lehtola & M. Paksuniemi (toim.), Saamelaisten kouluhistoria Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Lehtola, Veli-Pekka 2014: Lappalaisten suojelualueita ja saamelaisten liittoja. Arvon mekin ansaitsemme. Näkökulmia osallisuuden historiaan Suomessa. Yhdenvertaisuus-julkaisu Osa 1. Toim. Susan Villa. Helsinki: Sisäministeriö.

Lehtola, Veli-Pekka 2014: Saamen kielen lehtoraatista Giellagas-instituuttiin. Teoksessa P. Keskitalo, V-P. Lehtola & M. Paksuniemi (toim.), Saamelaisten kouluhistoria Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Lehtola, Veli-Pekka 2014: Suoma sámit eváhkkomátkkis Látteeatnamis. Sámis 4 / 2014.

2013

Lehtola, Veli-Pekka 2013: A betelepülök lappfölrképe, a ”lappföldiség” kialakulása az 1920-1930-as évek finnországi irodalmának tukrében. - Finnek _ ? Tanulmányok a multikulturális finnországról. Szerkesztette _ Domokos Johanna. Györ: AmbrooBook 2013, 101-132. LUE...

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi – saamelaisteatteri Beaivvás ja lähihistorian periodisointi. – Pappi, partisaani ja pirtuhevonen – poimintoja pohjoisen historiasta. Oulun Historiaseura ry:n 80-vuotisjuhlakirja. Toim. Marianne Junila, Petri Granberg, Jukka Juntunen, Pia Kaitasuo ja Harri Turunen. Scripta Historica 36. Oulu: Oulun historiaseura 2013, 274-286. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Rajasulut 1800-luvulla ja saamelaisten historia. – Ealli biras – Elävä kulttuuriympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Toim. Päivi Magga ja Eija Ojanlatva. Inari: Sámi museum – saamelaismuseosäätiö.

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Saamelaiskirjallisuuden kriisi?  – Suomen nykykirjallisuus 1. Toim. Mika Hallila, Yrjö Hosiaisluoma, Sanna Karkulehto, Leena Kirstinä ja Jussi Ojajärvi. Helsinki: SKS, 220-227. Lue artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Saamelaisten poliittinen herääminen. Saamelaisten oikeuksista keskusteltiin vilkkaasti jo 1900-luvun alussa. Historia-lehti 2, 2013, 54-59. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Saamelaisuuden määrittelystä. Kaleva 20.7.2013. (Yleisönosastokirjoitus.)

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Sami on the stages and in the zoos of Europe. - L´Image du Sápmi II. Études compares. Textes réunis par Kajsa Andersson. Örebro University: Humanistic Studies at Örebro University, 2013, 324-352. READ the article...

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Sápmelaččat Suoma politihkas 1900-logu álgogeahčen. Sámis 14, 2013, 10-17.

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Shad Denver: Selkään osuu helpoimmin. - Kirja joka muutti elämäni. Toim. Anu Laitila ja Silja Koivisto. Lukukeskus-WSOY.

Lehtola, Veli-Pekka 2013: Tukkinujun taiteilija, etelän elinkautinen. Kittiläläinen Jussi Lainio Lapin kirjallisuuden tähdenlentona. – Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu… Juhlakirja Marja Tuomiselle. Toim. Mervi Autti, Annikka Immonen, Kari Immonen, Maija Mäkikalli ja Pälvi Rantala. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2013, 178-194.

2012

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896-1953. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2012: Johan Turi – sámiid iežaset etnográfa? – Sámi dieđalaš áigečála 1-2011 ja 2-2012.

Lehtola, Veli-Pekka 2012: Lapin Sivistysseura ja saamenystävät 1930-luvulla. – Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja. Toim. Matti Enbuske, Matti Mantylä, Matti Salo ja Reija Satokangas. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, s. 511-524. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2012: Radikaali ehdotus saamelaisten maaksi 60 vuotta sitten. Alakerta. Kaleva 3. 4.

Lehtola, Veli-Pekka – Länsman, Anni-Siiri 2012: Saamelaisliikkeen perintö ja institutionalisoitunut saamelaisuus. – Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Toim. V-P Lehtola, Ulla Piela ja Hanna Snellman. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

2011
Lehtola, Veli-Pekka 2011: Beaivváš Sámi Našunálateáhter muitaleaddjiid árbbolažžan – Saamelaisten kansallisteatteri Beaivváš tarinankertojien perillisenä. Beaivváš Sámi National Theatre as An Heir of Storytellers. In: Beaivváš Sámi Našunálateáhter – Berit Marit Hætta. Teáhterbiktasat / Teatteripuvustuksia / Theatre Costumes. Inari: Siida. LOGA / LUE / READ...

Lehtola, Veli-Pekka 2011: Miten lappalainen muuttui saamelaiseksi. Hiidenkivi 18: 4. Ks. http://www.hiidenkivi-lehti.fi/Digipaper/OldNews.aspx?id=3333 tai LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2011: Pilatut kummitustarinat. Jänkä 2, 23-26.

2010
Lehtola, Veli-Pekka 2010: Apinavaaran arvoitus. – Hiidenkivi 17: 4, 22-23.

Lehtola, Veli-Pekka 2010: Lapin kirjallisuus 1920- ja 1930-luvuilla. – Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria. Toim. Sinikka Carlsson, Liisi Huhtala, Sanna Karkulehto, Ilmari Leppihalme ja Jaana Märsynaho. Helsinki: SKS 2010.

Lehtola, Veli-Pekka 2010: Lapuan vuosi 1930 – painostuksesta mielivaltaan. – Mitä Missä Milloin 2011. Helsinki: Otava.

Lehtola, Veli-Pekka 2010: Le mytographe des Sames. Nils-Aslak Valkeapää. – ArtnOrd – La revue de l´actualité artistique nordique et balte 2010, 58-60.

Lehtola, Veli-Pekka 2010: Pohjois-Suomen rajat. Kaleva 28. 3. 2010.

Lehtola, Veli-Pekka 2010: Porojen kansalaisuus? Suomen ja Norjan kiista rajaseudun poronhoidosta 1852–1936. – Faravid 34. Oulu: Oulun historiallinen yhdistys. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2010: Saamelaishistorian tutkimuksen uusia suuntia. Kaleva 3. 5. 2010.

2009
Lehtola, Veli-Pekka 2009: En samisk stat. (Yhdessä Leif Rantalan kanssa.) Arctic Review on Law and Politics 2:1. LÄS / LUE...

Lehtola, Veli-Pekka 2009: Kolttasaamelaisten asuttaminen Inariin 1944-49. – Historiallinen aikakauskirja 4/2009. Ks. teos Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896-1953, s. 388-401.

Lehtola, Veli-Pekka 2009: Lappalaiskaravaanit harhateillä, kulttuurilähettiläät kiertueella? Saamelaiset Euroopan näyttämöillä ja eläintarhoissa. – Faravid 2009. Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2009: Saame-sanan juuria suomalaisessa julkisuudessa. – Ei kiveäkään kääntämättä. Pentti Koivusen juhlakirja 2009. Toim. Janne Ikäheimo – Sanna Lipponen. Oulu: Oulun yliopiston arkeologian laitos 2009.
LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2009: Staging Sámi identities. The Role of Modern Sámi Theatre in Multicultural Context. – L´Image du Sápmi. Textes réunis par Kajsa Andersson. Humanistica Oerebroensia. Arres et linguae nr 15.  University of Örebro 2009. READ the article...

Lehtola, Veli-Pekka 2009: Tracing the Roots of Saami Ethnicities and Societies. – Máddut, maddagat. Papers of the Conference held in University of Oulu 5th – 6th September 2008. Oulu: Giellagas-institute 2009.

2008

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Muitaleaddjiid maŋisboahttit. Beaivváš Sámi Teahter 1982-2007. Oulu - Guovdageaidnu: Giellagas-instituhtta - BST. 

Artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Eteläisen Suomen muinaiset lappalaiset. – Muinaistutkija 4/2008. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Lappologi yhteiskunnallisena vaikuttajana. Maanmittaaja ja saamenystävä Karl Nickul tutkimuksen ja politiikan välimaastossa. – Puolesta hengen ja puolesta maan. FT Turo Mannisen 70-vuotisjuhlakirja. Oulu: Oulun historiaseura.

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Radikaali saamelaisliike ja saamelaisparlamentin synty. – Kleion lumoissa. Oulun Historiaseuran 75-vuotisjuhlakirja ja Matti Lackmanin 60-vuotisjuhlakirja. Oulu: Oulun historiaseura 2008.

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Alkuperäiskansat ja modernisaatio. – De Urbe Uloa 2008. Barentsin alueen tulevaisuuskonferenssi 25. -26. 11. 2008. Helsinki: Suomen Kotiseutuliitto.

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Saamelaisten visuaaliset maisemat, rakentaminen ja muotokieli. Näkökulmia saamelaisalueen julkiseen rakentamiseen. Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen arkkitehtuurikilpailun ohjelma. Inari: Saamelaiskäräjät 2008. Lue artikkeli...

2007
Lehtola, Veli-Pekka 2007: Komsasta ja kirkkokentiltä Siidaan. – Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Oulu: Giellagas-instituutti.

Lehtola, Veli-Pekka 2007: Risti ja noitarumpu pohjoisen uskonnollisessa maisemassa. – Kide 28:1.

Lehtola, Veli-Pekka 2007: Saamenmaa sodan jaloissa. – Sodan ekologia. Sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toim. Simo Laak-konen – Timo Vuorisalo. Helsinki: SKS 2007, 237-270.

Lehtola, Veli-Pekka 2007: Saamen sankarillinen soihdunkantaja. Sarjassa Pohjoisen tarueläjät: Laurukainen. Kaleva 7. 5. 2007.

Lehtola, Veli-Pekka 2007: Sámiid davviriikkalaš oktasasbarggu vuosttas lávkkit Suoma perspektiivvas. – Sámit, sánit, sátnehá-mit. Ed. by Jussi Ylikoski – Ante Aikio. Helsinki: Société Finno-Ougrienne 2007, Vol. 253, 259-268.

Lehtola, Veli-Pekka 2007: Valkeapää, Nils-Aslak (1943–2001). Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki: SKS, ks. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4929/.

Lehtola, Veli-Pekka 2007: Wallenius, Kurt Martti (1893-1984). Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki: SKS, ks. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7572/.

2006

Lehtola, Veli-Pekka 2006: Nickul, Karl (1900-1980). Suomen kansallisbiografia 7. Helsinki: SKS, ks.http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8473/.

Lehtola, Veli-Pekka 2006: Saamelaisten historiaa. – Historian lisälehtiä. Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Toim. Pekka Isaksson – Jouko Jokisalo. Helsinki: Like.

Lehtola, Veli-Pekka 2006: Sámi kulturdutkamuša hástalusat. Sámis – Sámi čálakultuvrralaš áigečála Nr. 3 2006.
(with L. Muller-Wille, D. Heinrich, P. Aikio, Y. Konstantinov and V. Vladimirova:) Dynamics in Human-Reindeer Relations: Reflections on Prehistoric, Historic and Contemporary Practices in Northernmost Europe. – Ecological Studies, Vol. 184. Reindeer Management in Northernmost Europe. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag 2006, 27-45.

2005

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2008: Saamelaisparlamentin historia. Suomen saamelaisvaltuuskunta 1973-1995 ja Saamelaiskäräjät 1995-2003. Inari: Saamelaiskäräjät. 

Artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2005: Nickul, Karl. – Encyclopedia of the Arctic 2. Ed. by Mark Nuttall et alii. New York and London: Routledge 2005.

Lehtola, Veli-Pekka 2005: Oulu universitehta - sámegiela oahpahusa guovddas Suomas. – Ja de Giellagas rátkkii sierra. Sámegiella ja sámiid kultuvra 35 jagi Oulu universitehtas. Oulu: Giellagas-instituhtta. LOGA artihkkala...

Lehtola, Veli-Pekka 2005: Research and Activism in Sámi Politics: The Ideas and Achievements of Karl Nickul towards Securing Governance for the Sámi. – Acta Borealia 1/ 2005.

Lehtola, Veli-Pekka 2005: The Radical Sámi Movement and Establishing of the Sámi Parliament in Finland, 1969-1973. – Igår, idag, imorgon – samerna, politiken och vetenskapen. Red. av Peter Sköld & Per Axelsson. Umeå: Skrifter från Centrum för samisk forskning 2005.

Lehtola, Veli-Pekka 2005: “The Right to One´s Own Past”. Sámi cultural heritage and historical awareness. – The North Calotte. Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Ed. by Maria Lähteenmäki and Päivi Maria Pihlaja. Publications of the Department of History. University of Helsinki 18. Inari: Kustannus-Puntsi Publishing 2005.

Lehtola, Veli-Pekka 2005: Saamelaiset itse tutkimuksensa tekijöiksi. Virkaanastujaispuhe. – Kaltio 5 2005, ks. http://www.kaltio.fi/vanhat/index959a.html?766.

Lehtola, Veli-Pekka 2005: Sámi kultuvrra dutkamuša hástalusat, gč. http://www.kaltio.fi/vanhat/index0699.html?762.

2004
Lehtola, Veli-Pekka 2004: Järventaus, Arvi (1883-1939). Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki: SKS, ks. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2693/.

Lehtola, Veli-Pekka 2004: Järvinen, Aarne Erkki (1891-1963). Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki: SKS, ks. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8466/.

Lehtola, Veli-Pekka 2004: “Kaukaa alta seitsentähden” – saamelaiset 1900-luvun Suomessa. – Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki. Helsinki 2004.

Lehtola, Veli-Pekka 2004: Mielikuvien rajasota. Kiistoja koltanmaan ja kolonialismin maastossa. – Rajanylityksiä. Toim. Olli Löytty. Helsinki: Gaudeamus 2004. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2004: "Oikeus omaan historiaan." Saamelainen kulttuuriperintö ja historiatietoisuus. – Sámiid rievttit gillii ja historjái. Saamelaisten oikeudet kieleen ja historiaan. Toim. Tuomas Magga ja Veli-Pekka Lehtola. Oulu: Oulun yliopisto. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2004: Sámiid identitehta ja dáidda. – Seminarium och workshop om Samisk nutidskonst, Jokkmokk 21-24 april 2004. Umeå 2004.

2003
Lehtola, Veli-Pekka 2003: Inarin yhteiskuntaelämää 1920-1939. – Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari 2003.
Tuhon ja nousun vuodet. – Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari 2003.

2002
Lehtola, Veli-Pekka 2002: The heritage of the ancient world-view; Folklore and its present manifestations; Towards a united Sápmi. – Siiddastallan. From Lapp Community to Modern Sámi Life. Oulu 2002.

Lehtola, Veli-Pekka 2002: The Saami siida and the Nordic states from the Middle Ages to the beginning of the 1900s. – Con-flict and Cooperation in the North. Ed. by Kristiina Karppi and Johan Eriksson. Umeå 2002.

Saamelaiset, valtaväestöjen retoriikat ja lappalaiset. [Kirja-arviointi.] – Naistutkimus 15:1.

2001
Lehtola, Veli-Pekka 2001: Tunturin mytologia. – Tunturi taiteen ja tieteen maisemissa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisusarja C12. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2001. LUE artikkeli...

2000

 

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Nickul. Rauhan mies, rauhan kansa. Inari: Kustannus-Puntsi.

Artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Kansain välit – monikulttuurisuus ja saamelaishistoria. – Beaivvi mánát. Saamelaisten juuret ja nykyaika. Toim. Irja Seurujärvi-Kari. Helsinki 2000.

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Lapin kuvauksen perinne. – Panorama Lapponica. Lapin maiseman synty. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C:14. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2000.

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Matka ihmisen yöpuolelle. – Samuli Paulaharju: Tunturien yöpuolta. Uusintapainos. Helsinki: SKS. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Saamelainen kirjallisuus ja jutavat identiteetit. – Kukapa se sinäkin olet? Saamelaisten kansallispäivän seminaarin 6. 2. 1998 esitelmät. Suomen ja saamen kielen laitoksen julkaisuja 16/2000.

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Saamelaispolitiikan alkuvaiheet Suomessa. – Faravid 24. Oulu 2000.

Lehtola, Veli-Pekka 2000: Saamelaisten muuttuvat identiteetit ja kirjallisuus. – Suomen kirjallisuus 3: Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Toim. Pertti Lassila. Suomalaisen kirjallisuuden seura: Helsinki 2000.

Lehtola, Veli-Pekka 2000: The Idea of the Skolt Sámi Territory in the 1930s. – Den komplexa kontinenten. Staterna på Nordkalotten och samerna i ett historiskt perspektiv. Red. Peter Sköld och Patrik Lantto. Umeå 2000.

1999
Lehtola, Veli-Pekka 1999: Aito saamelainen ei syö haarukalla ja veitsellä. Stereotypiat ja saamelainen kulttuurintutkimus. – Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1: Outamaalta tunturiin. Toim. Marja Tuominen, Seija Tuulentie, Veli-Pekka Lehtola ja Mervi Autti. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C:16. Rovaniemi, 1999. LUE artikkeli...

Lehtola, Veli-Pekka 1999: ”Kaipaukseni maa” – Petsamo suomalaisessa kirjallisuudessa 1910-luvulta 1940-luvulle. – Turjanmeren maa. Petsamon historia 1920-1944. Toim. Samuli Onnela ja Jouko Vahtola. Rovaniemi: Petsamoseura.

Lehtola, Veli-Pekka 1999: Petsamon kolttasaamelaiset. – Turjanmeren maa. Petsamon historia 1920-1944. Toim. Samuli Onnela ja Jouko Vahtola. Rovaniemi: Petsamoseura.

1998
Lehtola, Veli-Pekka 1998: Guovdageainnu “villaheakkat” – menddo nana osku vai álbmoga čuožžaneapmi? – Sápmelaš 1-4/1998.

Lehtola, Veli-Pekka 1998: Inarin historia kulttuurien risteyksessä. – Kirjoituksia Inarin historiasta. Toim. Veli-Pekka Lehtola. Oulu 1998.

Lehtola, Veli-Pekka 1998: Lähtijät ja jääjät. – Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Toim. Vesa Heikkinen, Harri Mantila ja Markku Varis. Helsinki 1998.

Lehtola, Veli-Pekka 1998: Die Identität der Saamen und ihre Literatur. – Jahrbuch fur finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Nr. 30 1998. Helsinki 1998.

1997

 

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 1997: Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden muotoutuminen 1920- ja 1930-lukujen suomalaisessa kirjallisuudessa. Helsinki: SKS.

Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelainen ääni. Saamen Radion historia 1947-1957. Helsinki: Yleisradio.

Lehtola, Veli-Pekka 1997: Saamelaiset - historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi.

Artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 1997: A lower culture, a people with no history? The image of the Saami in the nationalist Finland of the 1920´s and 1930´s. – Stat, religion, etnisitet. Rapport fra Skibotn-konferensen 27.-29. mai 1996. Tromsö 1997.

1996
Lehtola, Veli-Pekka 1996: Den finländska samekulturens förändring under åren 1944-1952. – Föredrag vid Nordiska Samehistoriska Symposiet i Lövånger 13-14 februari 1995. Umeå 1996.

Lehtola, Veli-Pekka 1996: Nimettömän kansan historiasta. Saamelaisen historiantutkimuksen näkymistä. – Historia fenno-ugri-ca I:2, 11-22. Congressus primus historiae fenno-ugricae. Red. Kyösti Julku. Oulu 1996.

Lehtola, Veli-Pekka 1996: The Sami: A History of Our Own. – Awakened Voice. The Return of Sami Knowledge. Ed. by Elina Helander. Sámi instituhtta: Diedut 1996:4.

1995
Lehtola, Veli-Pekka 1995: Alempi rotu, katoava kansa? Saamelaiset ja sosiaalidarwinismi 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa. – Faravid 17/93. Oulu 1995.

Lehtola, Veli-Pekka 1995: Polut kahden kulttuurin rajalla. – Pohjoinen identiteetti Euroopassa. Lapin tiede- ja kulttuuripäivän 1995 alustukset. Rovaniemi 1995.

Lehtola, Veli-Pekka 1995: Saamelainen kirjallisuus rajoilla. – Marginalia ja kirjallisuus. Ääniä suomalaisen kirjallisuuden reunoilta. SKS. Helsinki 1995.

1994

 

Kirjat

Lehtola, Veli-Pekka 1994: Saamelainen evakko. Rauhan kansa sodan jaloissa. Helsinki: City-Sámit.

Lehtola, Veli-Pekka 1994: Wallenius. Kenraalikirjailija K. M. Walleniuksen elämä ja tuotanto. Oulu: Pohjoinen.

Artikkelit

Lehtola, Veli-Pekka 1994: Sámegirjjalašvuoda bálggesčuollit 1-4. – Sápmelaš 7/1993 – 5-6/ 1994.

1993
Lehtola, Veli-Pekka 1993: Sámiid historjja gážaldagat. – Sápmelaš 2-5 / 1993.

1992
Lehtola, Veli-Pekka 1992: Anders Fjellner ja sámiid epos, mii ii riegadan. – Sápmelaš 13-14 / 1992.

1991
Lehtola, Veli-Pekka 1991: Polut kahden maailman rajalla. – Pohjoinen valokuva. Oulu: Pohjoinen valokuvakeskus.

1980-luku
Lehtola, Veli-Pekka 1986: Die Saamen – Mythos und Wirklichkeit. – Finnland. Wolfgang Albrecht (Hg.) Berlin 1986.

Lehtola, Veli-Pekka 1986: Saamelaiskirjallisuus itsetuntoaan etsimässä. – Fär-saarten, Grönlannin, Islannin ja Saamen kirjallisuus. Helsinki 1986.

Lehtola, Veli-Pekka 1986: Vom Tierfell zu uferlosen Ufern. Zur Geschichte der lappischen Literatur. – Trajekt 5/1985. Stuttgart 1986.

Lehtola, Veli-Pekka 1985: Saamelaiskirjallisuuden vaiheet. – Lappi. Elävä, toimiva maakunta. Osa 2. Hämeenlinna 1985.

Lehtola, Veli-Pekka 1985: Saamelaiset vanhan ja uuden uskonnon rajalla. – Tornionlaakson vuosikirja 1985. Tornio 1985. LUE artikkeli...
 © Copyright Veli-Pekka Lehtola 2023  

Lea Virolainen & Lucci