Kultuvrra dutki

Aiddo nákkáhallan doavttir válljejuvvui sámi ja eará davvi guovlluid kultuvrraid ja historjjá badjeassisteantta virgái 1998 (-2003) Oulu universitehtii. Virgi rievddai 2004 sámiid kultuvrra professora mearreáigásaš virgin ja jagi maŋŋá šattai virgin. Virgádeami oktavuođas son muitalii  sámegillii sámi kulturdutkama hástalusain. Sáhkavuorru lei jorgaluvvon gussiide suomagillii. Lehtola niehkun ii lean gal šaddat professoran baicce girječállin, dasgo iežas mielas sus váilo dakkár vásáhusat mat gáibiduvvojedje girječállis.

Professoráhta oktavuođas son doaimmai maid Giellagas-instituhta hoavdan 2006-2008 ja Sámi instituhta stivrra ságadoallin 2005-2007. Jagi 2009 son barggai Suoma akademiija boarrásut dutkin.

Son lea leamašan guktii prošeaktahoavdan Thule-instituhtas, gos son jođihii prošeavttaid mat dutke sámiid ja nenetsaid oktavuođa lundui ja kulturbirrasii. Prošeavttat biste vihtta jagi. Jagi 1998 rájes son lea maid leamašan davvikulturhistorjjá doseantan Lappi universitehtas. Son gullá Sámi dieđalaš áigečállaga doaimmahusráđđái.  

Saamelaiset suomalaiset

Saamelaiskiista

Saamelaisten itsehallinnon kehittyminen on herättänyt vastustusta. Mistä kiistassa on kyse? Lue lisää…

Vuoden tiedekirja -ehdokas ks. tiedote. Kanava-palkinnon ehdokkaana. Ks. plakaatti.

LUE TEOS...

Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide

Päivitetty versio saamelaistietouden yleisteoksesta!

Avaa kirja...

Lue lisää… 

Saamelaiset suomalaiset

Suurteos Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896 - 1963 (SKS)

Kanava-palkinnon ehdokkaana. Vuoden tiedekirja -kunniamaininta, lue perustelut. Vuoden historiateos -kunniamaininta, ks. tiedote.

LUE TEOS...

Wallenius

Wallenius kirjailijakenraali K. M. Walleniuksen elämä ja tuotanto (1994)

Toinen painos nettiversiona!

LUE LISÄÄ...

 

© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2021  

Lea Virolainen & Lucci