Pekka Isaksson: Kumma Kuvajainen 2001

Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen antropologia

Pekka Isaksson: Kumma kuvajainen

saamelaiset olivat 1700-luvun lopulta toiseen maailmansotaan asti kukoistaneen rotututkimuksen keskeinen kohde. Sadat tutkijat mittasivat, arvioivat ja luokittelivat heitä. Saamelaisia tutkimalla etsittiin vastauksia kysymyksiin rotujen muodostumisesta, eurooppalaisten menneisyydestä ja rotujen erilaisuudesta. Osa rotuteorioista ja -luokituksista oli jyrkän rasistisia. Oululaisen aatehistorioitsijan Pekka Isakssonin väitöskirja on ensimmäinen laajaan vertailevaan lähdeaineistoon perustuva tutkimus saamelaisista rotuteorioissa. Isaksson tarkastelee myös rasismin ja tieteen suhdetta sekä vastaa kysymykseen, oliko suomalainen rotututkimus rasistista.

Nid. 397 s. Kuvaliite. ISBN 952-5343-08-1
Hinta 27 EUR (+ toimituskulut)

Lue otteita kirjan saamista kritiikeistä
 


© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2021  

Lea Virolainen & Lucci