Anni-Siiri Länsman: Väärtisuhteet Lapin matkailussa 2004

Kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta

Ennen vanhaan saamelaiset solmivat suomalaisiin naapureihinsa väärtisuhteita, joiden puitteissa kumpikin osapuoli hyödynsi toistaan perinteisessä vuorovaikutussuhteessa. Nykyisin samanlaisia väärtisuhteita voi nähdä niissä kontakteissa, joita Lapissa syntyy turistien ja saamelaisten välillä. Väärti, saameksi verdde, voi olla pitkäaikainen tuttava tai kaveri, jonka luona oleskellaan, kun vieraillaan hänen asuinseudullaan, tai henkilö, johon jollakin on jatkuva, vastavuoroiseen lahjanantoon perustuva (väärti)suhde. 

Saamelaistutkija Anni-Siiri Länsmanin väitöskirja on tutkimus väärtisuhteiden uusista ulottuvuuksista matkailijoiden ja saamelaisten kohtaamisessa. Väärtisuhteet muistuttavat niitä vastavuoroiseen lahjojenvaihtoon perustuvia vuorovaikutussuhteita, joita on sosiaalitieteissä - erityisesti antropologian piirissä - tutkittu käsitteen lahja avulla. Suomalaisten miesmatkailijoiden ja saamelaisten miesten kohtaamisissa lahjaksi määrittyy usein viinapullo. 

Länsmanin mukaan jännitteitä isäntien ja matkailijoiden välillä aiheuttavat muun muassa erilaiset käsitykset luonnosta ja maankäytöstä. Ristiriidoista huolimatta erilaisiin kulttuureihin kuuluvien isäntien ja vieraiden kohtaaminen matkailun yhteydessä tuottaa myös mahdollisuuksia. Mutta millä tavoin keskinäinen kunnioitus erilaisten näkemysten välimaastossa voidaan saavuttaa?

Nid. 192 s. 
ISBN 952-5343-17-1 
Hinta 21 euroa (+toimituskulut) 

 


© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2021  

Lea Virolainen & Lucci