Visuaaliset julkaisut

Johan Nuorgam - saamelaisten kulttuurilähettiläs. Johan Nuorgam - Sámi gáskkusteaddji. Johan Nuorgam - Sámi Cultural Broker. Käsikirjoitus Saamelaismuseo Siidan näyttelyyn 27.3. 2018 - 6.1. 2019. 

Birit-Anni Pieski. Henkilökuva Mikkelin Päämajamuseon näyttelyssä "Jos se olisin ollut minä" 2.5.2017–1.4.2018.

Govadas. Dála dáidda. Saamelaista nykytaidetta. CD-rom. Saamelaistaiteen tuki ry ja Edita 1998.

Olbmo dolggit. Ihmisen sulat. Tv-dokumentti saamelaisesta nykytaiteesta. TV 2 (Finland) ja NRK (Nor¬ge). 1996.

Sámi dáidda dálan. Oahpahusmateriala (80 s.) ja diat. Sámi dáidaga doarjasearvi. Anár 1996.

Biekka eallin. Tuulen elämä. Multivisio saamelaistaiteesta ja -taiteilijoista. Sámi dáidaga doarja-searvi, Anár 1995.© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2022  

Lea Virolainen & Lucci