Veli-Pekka Lehtola:
Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide

Saamelaisten itsehallinnollinen asema kaikissa Pohjoismaissa on parempi kuin aiemmin, vaikka arkipäivän tasolla tilanne voi olla monin tavoin ristiriitainen. Saamelaisen taiteen eri lajit ovat kansainvälisestikin tunnettuja. Nykysaamelaisuus on myönteinen, jopa kilpailtu asia. Saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola on päivittänyt vuonna 1997 julkaisemansa teoksen vastaamaan saamelaisyhteiskunnan ja taiteiden nopeaa muutosta. 

Saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola on päivittänyt vuonna 1997 julkaisemansa teoksen vastaamaan saamelaisyhteiskunnan ja taiteiden nopeaa muutosta. Katsauksen 2000-luvun tilanteeseen hän on kirjoittanut yhdessä yliopistolehtori Anni-Siiri Länsmanin ja toimittaja Jorma Lehtolan kanssa. 

Saamelaiset – historia, yhteiskunta, taide piirtää kuvan Pohjoismaiden ja Venäjän saamelaisten historiasta ja nykytilanteesta vähemmistönä ja alkuperäiskansana. Lehtola kuvaa havainnollisesti saamelaistaiteen vaiheet kalliopiirroksista ja suullisesta perinteestä kirjallisiin muotoihin ja nykytaiteisiin. Runsas kuvitus korostaa nykysaamelaisen kulttuurin moninaisuutta.

 


© Copyright Veli-Pekka Lehtola 2023  

Lea Virolainen & Lucci